شنبه, 28 مهر 1397

 

 

2 میلیون مترمکعب در سال، صرفه جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گفت : حاصل زحمات پرسنل اجرایی عملیات نجات منابع آب زیرزمینی این شرکت در دهه اول اردیبهشت ماه، صرفه جویی 2 میلیون مترمکعب در سال در برداشت از منابع آب زیرزمینی استان بوده است.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، مهندس یداله ملکی افزود: در طی این مدت 8 حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شده و از اضافه برداشت یک حلقه چاه مجاز نیز جلوگیری به عمل آمده است.

شایان ذکر است از ابتدای سال 94 تاکنون ، 23 حلقه چاه غیرمجاز انسداد یافته و 9 حلقه چاه مجاز دارای اضافه برداشت نیز تقلیل منصوبات داده شده و از این طریق حدود 6/5 میلیون مترمکعب به تعادل منابع آب زیرزمینی کمک شده است.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

دیدگاه کاربران