شنبه, 28 مهر 1397

 

 

آمار برداری و نظارت سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد آمار برداری و نظارت سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت کدهای ( 4106، 1310، 1311، 4108، 4109 ) را به مشاورین واجد صلاحیت از نظام فنی و اجرایی کشور واگذار نماید.  

 لذا از کلیه مشاورین دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه جهان صنعت تاریخ 95/12/04 (نوبت اول) و مورخ 95/12/05 (نوبت دوم) و یا به وب سایت شرکت((WWW.QZRW.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219- 218 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

دیدگاه کاربران