شنبه, 28 مهر 1397

 

 

جلسه کارگاهی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با عوامل اجرایی سد مخزنی نهب

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، مهندس پویا در این جلسه ضمن تقدیر از روند اجرایی پروژه خواستار اقدام جدی در خصوص تأمین منابع قرضه رس شدند و اظهار داشتند: با توجه به پیشرفت فیزیکی و نزدیکی پروژه به زمان آبگیری و لزوم تسریع در روند اجرایی لازم است ضمن شناسایی منابع جدید قرضه رس جهت جلوگیری از وقفه در روند پیشرفت پروژه اقدامات لازم در خصوص تملک اراضی مذکور نیز صورت پذیرد.  

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در بخش دیگری از صحبتهای خود، با اشاره به شبکه آبیاری زیر سد نهب از عوامل اجرایی پروژه خواستند: با توجه به مراحل پایانی احداث سد مخزنی نهب با همت و تلاش بیشتر و افزایش اکیپ های کاری عقب افتادگی موجود در اجرای کانال انتقال آب را جبران نمایند تا همزمان با آبگیری نهایی سد امکان انتقال آب از طریق کانال به اراضی کشاورزی نیز میسر باشد.

در ادامه نیز مهندس پویا به همراه معاونت طرح و توسعه شرکت و نمایندگان مشاور و پیمانکار از مراحل اجرایی کار بازدید میدانی بعمل آوردند.

شایان ذکر است سد نهب در 35 کیلومتری جنوب غربی شهرستان تاکستان با پیشرفت فیزیکی 76% بر روی رودخانه خر رود در حال اجرا می باشد و پیش بینی می گردد با تأمین به موقع منابع مالی پروژه و تخصیص اعتبارات لازم در سال جاری آبگیری این سد بعمل آید.   

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

دیدگاه کاربران