چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

 

دریافت تقدیرنامه دو ستاره تعهد به تعالی نظام پیشنهادات توسط شرکت آب منطقه ای قزوین

شرکت آب منطقه ای قزوین در چهاردهمین همایش و هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادات موفق به دریافت تقدیرنامه دو ستاره تعهد به تعالی نظام پیشنهادها شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، در بخشی از این تقدیرنامه که به امضاء دکتر طباطبایی رئیس همایش رسیده آمده است:

با تاییدات ایزد منان، بر اساس ارزیابی های به عمل آمده در هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها در خصوص استقرار این نظام و به پاس قدردانی از تعهد و پایبندی آن شرکت برای حرکت به سوی تعالی نظام پیشنهادها این تقدیر نامه اعطاء می گردد.

امید است با تلاش بیشتر و لطف خداوند سبحان به مدارج بالاتری از سرآمدی و تعالی سازمانی در این نظام نایل شوید.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

دیدگاه کاربران