چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

 

ملاقات مردمی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین با مردم

ملاقات چهره به چهره مهندس پویا مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین با مردم شریف استان روز سه شنبه (تاریخ 96/11/17 )  

با حضور کارشناس بازرسی و مدیریت عملکرد در محل سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران