شنبه, 28 مهر 1397
 
 
کد سند:    
انجام مطالعات و طراحی شبکه پایش کیفیت منابع آب و آلاینده های آن (از مبدا تا مصرف-استان قزوین)
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام مطالعات و طراحی شبکه پایش کیفیت منابع آب و آلاینده های آن(از مبدا تا مصرف-استان قزوین)
تشریح:

مطالعه و طراحی شبکه پایش منابع آب

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: ایران
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/11/20
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/12/09
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 403

دیدگاه کاربران