شنبه, 28 مهر 1397
 
 
کد سند:    
انجام خدمات اندازه گیری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام خدمات اندازه گیری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین
تشریح:

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی اندازه گیری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: استان قزوین
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/06/07
تاریخ آغاز: 1396/06/07
تاریخ پایان: 1396/06/13
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/06/21
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 279

دیدگاه کاربران