شنبه, 28 مهر 1397
 
 
کد سند:    
انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین
تشریح:

ارزیابی کیفی مشاور در خصوص پروژه گشت و بازرسی شبانه روزی استان قزوین

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: استان قزوین
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: رسالت
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/07/02
تاریخ آغاز: 1396/07/02
تاریخ پایان: 1396/07/11
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/07/22
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 204

دیدگاه کاربران