شنبه, 28 مهر 1397
 
 
کد سند:    
استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت مصالح بتنی و خاکی پروژه احداث کانال اصلی شبکه آبیاری سد نهب
مشخصات آگهی
 موضوع: استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت مصالح بتنی و خاکی پروژه احداث کانال اصلی شبکه آبیاری سد نهب
تشریح:

ارزیابی کیفی مشاور-آزمایشگاه محلی شبکه آبیاری نهب

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر مناقصات شرکت آب منطقه ای قزوین
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: رسالت
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/07/02
تاریخ آغاز: 1396/07/02
تاریخ پایان: 1396/07/11
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/07/22
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 210

دیدگاه کاربران