شنبه, 28 مهر 1397
 
 
کد سند:    
انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب سد طالقان به مصارف شرب استان
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب سد طالقان به مصارف شرب استان
تشریح:

ارزیابی کیفی مشاور در خصوص انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی استان

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: هدف و اقتصاد
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/07/26
تاریخ آغاز: 1396/07/26
تاریخ پایان: 1396/08/03
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/08/15
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 339

دیدگاه کاربران