شنبه, 28 مهر 1397
 
 
کد سند:    
مزایده فروش 2 دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده
مشخصات آگهی
 موضوع: فروش دو دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانه ستاد(setadiran)
تشریح:

دو دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده مزایده عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( setadiran) به شماره مزایده 100961107000001 به صورت الکترونیکی به فروش میرسد.

1- پاژن دو کابین- تیپ( GL3000CC) - مدل 1386- مبلغ تضمین: 30.000.000 ریال

2- سواری 405- تیپ( 405GLXI) - مدل 1385- مبلغ تضمین: 13.000.000 ریال

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها-
دستگاه نظارت: معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز: پاژن دو کابین( 30.000.000 ریال) و سواری 405( 13.000.000 ریال)
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای قزوین- دفتر مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: سیاست روز
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/09/11
تاریخ آغاز: 1396/09/11
تاریخ پایان: 1396/09/14
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/09/26
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 175

دیدگاه کاربران