شنبه, 28 مهر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  پروژه های شرکت
عنوان پروژه:  تامین و انتقال آب شرب شهر قزوین از چاههای بیدستان
کارفرما:  شرکت آب منطقه ای قزوین
پیمانکار:  شرکت های آب چاه، طرح و اجرای ماندگار، البرز میکرو سیستم
محل اجرا:  قزوین - بیدستان
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  450,000,000,000
مهندسین مشاور: شرکت مهندسین مشاور پندام
مجری طرح : نماینده مجری طرح: مهدی منصوردهقان
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 5
توضیح مختصر: کل پروژه به دو قسمت غربی (چوبیندر) و شرقی (بیدستان) تقسیم شده که محدوده غربی(چوبیندر) در سنوات قبل اجرا و تحویل شده و قسمت شرقی (بیدستان) به دلیل رشد جمعیتی شهر قزوین در سال های اخیر دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
توضیح طرح:

تأمین آب شرب شرق شهر قزوین تا افق 1400 با استفاده از 16 حلقه چاه با دبی 640لیتر در ثانیه برای 220.000 نفر آبدهی سالیانه 17.7 (میلیون مترمکعب)

مشخصات فنی پروژه:

منبع تأمین آب

16حلقه چاه عمیق

ساعات کار پمپ ها در شبانه روز

21 ساعت

عمق متوسط چاهها

 204 متر

طول خطوط جمع آوری

13 کیلومتر

آبدهی متوسط هر چاه

40 لیتردرثانیه

طول خطوط انتقال

14 کیلومتر

جمع آبدهی  چاه ها

640 لیتردرثانیه

جنس لوله خطوط جمع‌آوری و انتقال

چدن داکتیل

جنس لوله جدار چاه ها

UPVC

جمعیت تحت پوشش

220.000نفر

نوع پمپ های داخل چاهها

شناور

 

 

 

 

 

 
موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1395/12/14   | بازدید:382