جمعه, 27 مهر 1397

 

پروژه های شرکت
آبرسانی از سد طالقان به استان قزوین
هدف: تامین کمبود آب شرب به میزان 60 م م م در سال برای بیش از 80 درصد از جمعیت استان تا افق 1425
مجری طرح : نماینده مجری طرح : حمید پزشکی                                                                       

 

پروژه های شرکت
مطالعات آبرسانی از سد مخزنی بالاخانلو
هدف از این پروژه تامین بخشی از نیاز شرب 5 شهر بوئین‌زهرا، شال،دانسفهان،اسفرورین،سگز آباد و 30روستای مسیر می¬باشد
مجری طرح : نماینده مجری طرح: محبوبه یونسی