جمعه, 23 آذر 1397

 

پروژه های شرکت
مطالعات آبرسانی از سد مخزنی بالاخانلو
هدف از این پروژه تامین بخشی از نیاز شرب 5 شهر بوئین‌زهرا، شال،دانسفهان،اسفرورین،سگز آباد و 30روستای مسیر می¬باشد
مجری طرح : نماینده مجری طرح: محبوبه یونسی