چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

 

تعیین وقت ملاقات با مدیر عامل

متقاضی محترم:

چنانچه قصد ملاقات با بالاترین مقام اجرایی شرکت را دارید،لطفاَ فرم ذیل را به همراه آدرس ایمیل و شماره تماس خود تکمیل نمائید.

 


 

نام مراجعه کننده
*
این مراجعه چندمین ملاقات شما می باشد؟
*
سن
تحصیلات
شغل
آدرس
شماره تماس
*
آدرس ایمیل
به کدامیک از واحدهای شرکت جهت انجام کار مراجعه نموده اید؟
*
موضوع درخواست
*
شرح درخواست
نظر مسئول و یا مسئولیتی که در خصوص در خواست شما اظهارنظر نموده اند؟
علت مراجعه

 

 

تاریخ ثبت: 1394/07/21