یکشنبه, 28 مرداد 1397

 

 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

حمید پویا

عضو اصلی هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی

 

 رضا اخلاص مند

 

عضو اصلی هیئت مدیره و معاون حفاظت و بهره برداری

یداله ملکی

معاونت طرح و توسعه

 کامران یوسفی

معاونت مالی و پشتیبانی

 ابراهیم جعفرنیا

مدیردفتر مطالعات پایه منابع آب

 محمد یاریان

 

مدیر منابع آب شهرستان قزوین

محسن مولایی

سرپرست مدیریت  منابع آب شهرستان بوئین زهرا

علی نصراله زاده

سرپرست اداره منابع آب شهرستان آبیک فضلعلی عبدالهی

 

سرپرست منابع آب شهرستان تاکستان

حسن نصیری
رئیس اداره منابع آب شهرستان البرز سیدحسام مهدیون
سرپرست اداره منابع آب شهرستان آوج مرتضی کرامت

   بازدید:3814
آخرین به روزرسانی: 1397/03/30