جمعه, 1 تیر 1397

  1. تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه انسداد چاه های غیرمجاز جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز و به روز نمودن آمار و اطلاعات منابع آب استان

2-1- علاوه بر فعالیت اکیپ های امانی شرکت از خدمات پیمانکار (قرارداد به شرکت آریا ویلاسازه به شماره 101/21736/94از تاریخ 07/10/1394 به مبلغ 13500 ابلاغ شده است) جهت انسداد و پر کردن حدود 400 حلقه چاه در سال 94و95 استفاده خواهد شد.

*در همین زمینه جدول فعالیت های انجام شده به شرح ذیل است:

سال

تعداد دستگاههای حفاری غیرمجاز توقیف شده

انسداد چاههای غیرمجاز

تقلیل منصوبات چاههای مجاز

صدور پروانه بهینه چاههای کشاورزی

حجم صرفه جویی (mcm)

تعداد

حجم صرفه جویی (mcm)

تعداد

حجم صرفه جویی (mcm)

تعداد

حجم صرفه جویی (mcm)

1395

43

329

36.79

10

2.29

139

10.85

49.93

1394

53

658

96.89

84

16.19

129

12.18

125.26

1393

35

281

60.40

122

22.44

49

3.83

86.67

1392

25

35

2.97

30

7.18

32

2.61

12.76

 

2-2- تامین امنیت و حراست از عوامل عملیات انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های غیرمجاز :این وظیفه طی تفاهم نامه ای با بنیاد تعاون ناجا تا پایان سال 1395 به مبلغ 2500 میلیون ریال بر عهده ایشان گذارده شد .بازدید:1979
آخرین به روزرسانی: 1395/11/09