شنبه, 27 بهمن 1397

 

 

 

در رابطه با ثبت نام داوطلبان امریه سربازی برای نوبت اعزام 98/2/1به آدرس http://amriyeh.moe.gov.ir مراجعه  فرمایید.

 

 بازدید:117
آخرین به روزرسانی: 1397/11/03