شنبه, 28 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین

ملاقات چهره به چهره مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین با مردم روز سه شنبه (تاریخ 97/07/24)

دومین نشست استان های یاری رسان مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

دومین نشست کمیته برنامه ریزی و هماهنگی استان های یاری رسان در خصوص مدیریت بحران و پدافند غیر عامل با حضور روسای گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل استان های قزوین و...

ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین

ملاقات چهره به چهره مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین با مردم روز سه شنبه (تاریخ 97/07/17)

ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین

ملاقات چهره به چهره مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین با مردم روز سه شنبه (تاریخ 97/07/10 )