یکشنبه, 28 مرداد 1397

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/23 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:23

تجدید پروژه اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه آمار و اطلاعات حفاظت و بهره برداری ارزیابی دفتر قراردادها 1397/04/05 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:64

7 تجدید عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/22 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/08

بازدید:63

6 تجدید انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/12 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/29

بازدید:43

5 عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/05 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:63

انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین (اعتبارات جاری شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:104

تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم زمینی رودخانه های استان به طول حدود 67 کیلومتر (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:156

اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره برداری (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:81

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/25 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:55

22 تجدید عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/22 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/09

بازدید:65

12 انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/18 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/03

بازدید:70

20 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/11 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/27

بازدید:69

خرید، حمل و نصب قطعات و تجهیزات یدکی ایستگاههای آب و هواشناسی و تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:78

انجام عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:86

11 مناقصه اجرای کانال انتقال اصلی جهت استفاده از پساب تصفیه خانه تاکستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/27 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/14

بازدید:120

1 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/20 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:92

فروش یک دستگاه خودرو سبک مازاد قابل شماره گذاری (پژو 405 مدل 1385) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/15 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:75

انجام عملیات حفاری و لوله گذاری 15 حلقه چاههای پیزومتری (مشاهده ای) در محدوده دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/07 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:129

عملیات تهیه ، حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل) شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/15

بازدید:106

2 انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/11

بازدید:107

« 1 2 3 » صفحه: