دوشنبه, 26 آذر 1397

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
تجدید مناقصه مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/10/09 8

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/24

بازدید:8

10 مناقصه مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/29 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/12

بازدید:57

9 مناقصه تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی بالاخانلو به روش طرح و ساخت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/23 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:72

انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/23 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:71

تجدید پروژه اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه آمار و اطلاعات حفاظت و بهره برداری ارزیابی دفتر قراردادها 1397/04/05 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:105

7 تجدید عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/22 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/08

بازدید:99

6 تجدید انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/12 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/29

بازدید:77

5 عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/05 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:97

انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین (اعتبارات جاری شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:149

تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم زمینی رودخانه های استان به طول حدود 67 کیلومتر (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 238

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:238

اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره برداری (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:119

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/25 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:90

22 تجدید عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/22 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/09

بازدید:105

12 انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/18 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/03

بازدید:114

20 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/11 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/27

بازدید:99

خرید، حمل و نصب قطعات و تجهیزات یدکی ایستگاههای آب و هواشناسی و تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:111

انجام عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:126

11 مناقصه اجرای کانال انتقال اصلی جهت استفاده از پساب تصفیه خانه تاکستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/27 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/14

بازدید:158

1 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/20 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:126

فروش یک دستگاه خودرو سبک مازاد قابل شماره گذاری (پژو 405 مدل 1385) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/15 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:119

« 1 2 3 » صفحه: