شنبه, 27 بهمن 1397

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در محدوده عملکرد آب منطقه ای قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/11/23 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/07

بازدید:31

مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری 405 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/10/23 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:39

تجدید مناقصه مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/10/09 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/24

بازدید:49

10 مناقصه مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه دو آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/29 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/12

بازدید:78

9 مناقصه تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی بالاخانلو به روش طرح و ساخت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/23 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:91

انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/23 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:86

تجدید پروژه اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه آمار و اطلاعات حفاظت و بهره برداری ارزیابی دفتر قراردادها 1397/04/05 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:114

7 تجدید عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/22 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/08

بازدید:112

6 تجدید انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/12 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/29

بازدید:90

5 عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/05 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:110

انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین (اعتبارات جاری شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:167

تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم زمینی رودخانه های استان به طول حدود 67 کیلومتر (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:268

اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره برداری (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:132

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/25 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:102

22 تجدید عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/22 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/09

بازدید:121

12 انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/18 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/03

بازدید:123

20 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/11 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/27

بازدید:117

خرید، حمل و نصب قطعات و تجهیزات یدکی ایستگاههای آب و هواشناسی و تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:127

انجام عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:145

11 مناقصه اجرای کانال انتقال اصلی جهت استفاده از پساب تصفیه خانه تاکستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/27 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/14

بازدید:181

« 1 2 3 » صفحه: