جمعه, 27 مهر 1397

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/23 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:50

تجدید پروژه اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه آمار و اطلاعات حفاظت و بهره برداری ارزیابی دفتر قراردادها 1397/04/05 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:83

7 تجدید عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/22 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/08

بازدید:80

6 تجدید انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/12 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/29

بازدید:59

5 عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/05 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:82

انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین (اعتبارات جاری شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:125

تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم زمینی رودخانه های استان به طول حدود 67 کیلومتر (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 193

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:193

اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره برداری (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:102

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/25 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:74

22 تجدید عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/22 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/09

بازدید:87

12 انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/18 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/03

بازدید:88

20 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/11 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/27

بازدید:86

خرید، حمل و نصب قطعات و تجهیزات یدکی ایستگاههای آب و هواشناسی و تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:97

انجام عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:108

11 مناقصه اجرای کانال انتقال اصلی جهت استفاده از پساب تصفیه خانه تاکستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/27 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/14

بازدید:140

1 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/20 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:109

فروش یک دستگاه خودرو سبک مازاد قابل شماره گذاری (پژو 405 مدل 1385) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/15 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:97

انجام عملیات حفاری و لوله گذاری 15 حلقه چاههای پیزومتری (مشاهده ای) در محدوده دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/07 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:156

عملیات تهیه ، حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل) شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/15

بازدید:129

2 انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/11

بازدید:127

« 1 2 3 » صفحه: