جمعه, 1 تیر 1397

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
تجدید پروژه اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه آمار و اطلاعات حفاظت و بهره برداری ارزیابی دفتر قراردادها 1397/04/05 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:36

7 تجدید عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/22 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/08

بازدید:34

6 تجدید انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/12 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/29

بازدید:23

5 عملیات تهیه، حمل و نصب فنس( تور سیمی) جهت ایمن سازی رودخانه زیاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/03/05 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:45

انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین (اعتبارات جاری شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:79

تهیه نقشه توپوگرافی 1:1000 به روش مستقیم زمینی رودخانه های استان به طول حدود 67 کیلومتر (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:127

اسکن و کدگذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره برداری (اعتبارات عمرانی شرکت) ارزیابی دفتر قراردادها 1397/03/01 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/17

بازدید:60

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/25 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:38

22 تجدید عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/22 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/09

بازدید:45

12 انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/18 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/03

بازدید:54

20 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/11 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/27

بازدید:52

خرید، حمل و نصب قطعات و تجهیزات یدکی ایستگاههای آب و هواشناسی و تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:58

انجام عملیات تکمیلی ساماندهی و کنترل سیلاب توآباد مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/01/28 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:59

11 مناقصه اجرای کانال انتقال اصلی جهت استفاده از پساب تصفیه خانه تاکستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/27 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/14

بازدید:97

1 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/20 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:73

فروش یک دستگاه خودرو سبک مازاد قابل شماره گذاری (پژو 405 مدل 1385) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/15 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:56

انجام عملیات حفاری و لوله گذاری 15 حلقه چاههای پیزومتری (مشاهده ای) در محدوده دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/07 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:100

عملیات تهیه ، حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل) شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/15

بازدید:82

2 انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/11

بازدید:82

1 مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/24 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/09

بازدید:94

« 1 2 3 » صفحه: