شنبه, 28 مهر 1397

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
1 مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/24 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/09

بازدید:144

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخافات منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 1396/11/16 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/01

بازدید:156

تجدید مزایده فروش 2 دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانهsetadiran مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/12 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/27

بازدید:137

فروش دو دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانه ستاد(setadiran) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها- 1396/09/26 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:176

انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب سد طالقان به مصارف شرب استان ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/08/15 340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/29

بازدید:340

استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت مصالح بتنی و خاکی پروژه احداث کانال اصلی شبکه آبیاری سد نهب ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/07/22 210

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/04

بازدید:210

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/07/22 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/04

بازدید:205

انجام خدمات اندازه گیری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/06/21 280

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/11

بازدید:280

120 انجام خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/05/28 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/10

بازدید:191

واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/04/20 231

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/31

بازدید:231

1 احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین مطابق اسناد و شرایط مناقصه ارزیابی دفتر قراردادها 1396/03/22 709

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:709

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/03/10 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/25

بازدید:203

1 تجدید مزایده عمومی واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/02 196

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/14

بازدید:196

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/23 209

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/09

بازدید:209

خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و فضای سبز ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/23 212

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/09

بازدید:212

واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/01/16 315

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:315

نظارت بر آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قزوین ، الموت و طارم ، قیدار و آوج ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1395/12/21 367

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/08

بازدید:367

آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قیدار و آوج(کد4108 و 4109) ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1395/12/21 302

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/08

بازدید:302

آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی الموت و طارم(کد1310 و 1311) ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1395/12/21 346

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/08

بازدید:346

آکاربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قزوین (کد 4106) ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1395/12/21 294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/08

بازدید:294

« 1 2 3 » صفحه: