جمعه, 23 آذر 1397

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
عملیات تهیه ، حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل) شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/15

بازدید:145

2 انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/11

بازدید:147

1 مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/24 154

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/09

بازدید:154

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخافات منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 1396/11/16 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/01

بازدید:167

تجدید مزایده فروش 2 دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانهsetadiran مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/12 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/27

بازدید:150

فروش دو دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانه ستاد(setadiran) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها- 1396/09/26 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:194

انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب سد طالقان به مصارف شرب استان ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/08/15 361

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/29

بازدید:361

استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت مصالح بتنی و خاکی پروژه احداث کانال اصلی شبکه آبیاری سد نهب ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/07/22 231

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/04

بازدید:231

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/07/22 225

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/04

بازدید:225

انجام خدمات اندازه گیری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/06/21 305

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/11

بازدید:305

120 انجام خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/05/28 213

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/10

بازدید:213

واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/04/20 240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/31

بازدید:240

1 احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین مطابق اسناد و شرایط مناقصه ارزیابی دفتر قراردادها 1396/03/22 722

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:722

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/03/10 221

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/25

بازدید:221

1 تجدید مزایده عمومی واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/02 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/14

بازدید:214

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/23 229

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/09

بازدید:229

خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و فضای سبز ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/23 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/09

بازدید:237

واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/01/16 332

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:332

نظارت بر آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قزوین ، الموت و طارم ، قیدار و آوج ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1395/12/21 390

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/08

بازدید:390

آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قیدار و آوج(کد4108 و 4109) ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1395/12/21 325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/08

بازدید:325

« 1 2 3 » صفحه: