دوشنبه, 1 مرداد 1397

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخافات منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 1396/11/16 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/01

بازدید:126

تجدید مزایده فروش 2 دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانهsetadiran مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/12 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/27

بازدید:111

فروش دو دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانه ستاد(setadiran) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها- 1396/09/26 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:144

انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب سد طالقان به مصارف شرب استان ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/08/15 296

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/29

بازدید:296

استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت مصالح بتنی و خاکی پروژه احداث کانال اصلی شبکه آبیاری سد نهب ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/07/22 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/04

بازدید:177

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/07/22 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/04

بازدید:169

انجام خدمات اندازه گیری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/06/21 232

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/11

بازدید:232

120 انجام خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/05/28 157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/10

بازدید:157

واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/04/20 166

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/31

بازدید:166

1 احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین مطابق اسناد و شرایط مناقصه ارزیابی دفتر قراردادها 1396/03/22 678

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:678

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/03/10 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/25

بازدید:169

1 تجدید مزایده عمومی واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/02 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/14

بازدید:169

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/23 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/09

بازدید:181

خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و فضای سبز ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/23 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/09

بازدید:173

واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/01/16 287

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:287

نظارت بر آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قزوین ، الموت و طارم ، قیدار و آوج ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1395/12/21 332

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/08

بازدید:332

آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قیدار و آوج(کد4108 و 4109) ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1395/12/21 271

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/08

بازدید:271

آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی الموت و طارم(کد1310 و 1311) ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1395/12/21 301

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/08

بازدید:301

آکاربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قزوین (کد 4106) ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1395/12/21 247

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/08

بازدید:247

انجام مطالعات و طراحی شبکه پایش کیفیت منابع آب و آلاینده های آن(از مبدا تا مصرف-استان قزوین) ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1395/12/09 354

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/24

بازدید:354

« 1 2 3 » صفحه: