شنبه, 27 بهمن 1397

 
 
 
شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید نمایش آگهی
1 تجدید مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/20 146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:146

فروش یک دستگاه خودرو سبک مازاد قابل شماره گذاری (پژو 405 مدل 1385) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/15 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:135

انجام عملیات حفاری و لوله گذاری 15 حلقه چاههای پیزومتری (مشاهده ای) در محدوده دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/12/07 182

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:182

عملیات تهیه ، حمل و نصب حفاظ جانبی (گاردریل) شبکه آبیاری دشت قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/15

بازدید:160

2 انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/29 165

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/11

بازدید:165

1 مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه های استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/24 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/09

بازدید:169

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخافات منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادها 1396/11/16 180

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/01

بازدید:180

تجدید مزایده فروش 2 دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانهsetadiran مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/11/12 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/27

بازدید:163

فروش دو دستگاه خودروی سبک مازاد قابل شماره گذاری شده از طریق سامانه ستاد(setadiran) مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها- 1396/09/26 219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:219

انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب سد طالقان به مصارف شرب استان ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/08/15 382

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/29

بازدید:382

استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت مصالح بتنی و خاکی پروژه احداث کانال اصلی شبکه آبیاری سد نهب ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/07/22 249

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/04

بازدید:249

انجام خدمات گشت و بازرسی شبانه روزی جهت جلوگیری از تخلفات منابع آبی سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/07/22 241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/04

بازدید:241

انجام خدمات اندازه گیری منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین ارزیابی دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/06/21 324

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/11

بازدید:324

120 انجام خدمات پشتیبانی خودرویی و حمل و نقل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/05/28 234

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/10

بازدید:234

واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/04/20 255

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/31

بازدید:255

1 احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین مطابق اسناد و شرایط مناقصه ارزیابی دفتر قراردادها 1396/03/22 739

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:739

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای قزوین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین 1396/03/10 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/25

بازدید:237

1 تجدید مزایده عمومی واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/02 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/14

بازدید:227

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی ستاد و ادارات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/23 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/09

بازدید:246

خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و فضای سبز ستاد و ادارات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/23 255

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/09

بازدید:255

« 1 2 3 » صفحه: