شنبه, 28 مهر 1397

 

 

آغاز اسفند ماه و عزم پایدار برای جلوگیری از افت آبخوان قزوین

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین اعلام کرد : با آغاز اسفند ماه، عزم شرکت برای جلوگیری از افت آبخوان، جدی تر شده است  

بنا به گزارش مهندس یداله ملکی: با تلاش ها و رایزنی های فراوان این شرکت در سطح استان، عزم جدی استان برای احیای آبخوان دشت قزوین دو چندان شده و تا جلوگیری از هر گونه تخلف منابع آبی ادامه خواهد داشت. وی افزود: در همین راستا، در هفته اول اسفند ماه با انسداد 11 حلقه چاه غیرمجاز، 1 مورد جلوگیری از اضافه برداشت چاه مجاز و توقیف یک دستگاه حفاری، از برداشت بیش از 5/2 میلیون مترمکعب در سال جلوگیری به عمل آمده است.

از ابتدای اجرای عملیات نجات آبخوان دشت قزوین در سال 93، با انسداد 248 حلقه چاه غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت 108 حلقه چاه مجاز و توقیف 32 دستگاه حفاری غیرمجاز از برداشت غیرمجاز سالانه بیش از 64 میلیون مترمکعب جلوگیری به عمل آمده است.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

دیدگاه کاربران