شنبه, 28 مهر 1397

 

 

روز جهانی آب - دوم فرودین ماه 1394

" آب و توسعه پایدار"  

پیشاپیش فرارسیدن  روز جهانی آب - دوم فرودین ماه 1394 با شعار " آب و توسعه پایدار" گرامی باد .

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

دیدگاه کاربران