شنبه, 28 مهر 1397

 

 

برگزاری هشتاد و سومین جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای قزوین

هشتاد و سومین جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای قزوین با حضور اعضای کمیته تحقیقات و کارگروه های تخصصی و اساتید دانشگاه با دستور کار ارائه گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی با عنوان «رویکردی نوین در طراحی دال کف حوضچه های آرامش (مطالعه آزمایشگاهی)»، پیگیری پروپوزال های پژوهشی ارسال شده به کار گروه های تخصصی و گزارش عملکرد کمیته تحقیقات در خصوص هفته پژوهش، در محل سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین؛ در ابتدای این جلسه دکتر کریمی پژوهشگر پارک علم و فناوری گیلان گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی با عنوان «رویکردی نوین در طراحی دال کف حوضچه های آرامش (مطالعه آزمایشگاهی)» را ارائه نمود.

در ادامه این جلسه اساتید و اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود پروژه تحقیقاتی مذکور مطرح نمودند.

 در پایان این جلسه کارشناس تحقیقات در خصوص اقدامات صورت گرفته در هفته پژوهش سال 95 توسط کمیته تحقیقات، نحوه تعامل اعضاء با کمیته تحقیقات و دستور کار جلسه بعدی گزارشی ارائه نمود.

منبع خبر: اداره روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

دیدگاه کاربران