شنبه, 28 مهر 1397

 

 

مزایده واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری حق اجاره هفت هزار متر مربع زمین مسکونی موقوفه شادروان مولاوردیخانی را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.  

لذا از کلیه متقاضیان حقوقی و حقیقی دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه رسالت تاریخ 95/12/14 (نوبت اول) و مورخ 95/12/15 (نوبت دوم) و یا با وب سایت شرکت(WWW.QZRW.IR) مراجعه و یا با شماره تلفن  8- 33239655-028 داخلی 219- 220 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

منبع خبر: اداره روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

دیدگاه کاربران