شنبه, 28 مهر 1397

 

 

ملاقات عمومی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین با مردم

ملاقات چهره به چهره مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین با مردم در تاریخ 96/3/31 با حضور کارشناس بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت برگزار گردید.  

 

 

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

دیدگاه کاربران