پنجشنبه, 1 فروردین 1398

 

 

دعوت مشاوران واجد صلاحیت جهت شرکت در تجدید ارزیابی کیفی مشاوران

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری تجدید مناقصات و آیین نامه های مربوطه ارزیابی کیفی از مشاوران واجد شرایط اسناد ارزیابی کیفی اسکن و کد گذاری اوراق پرونده های منابع آب جهت انجام مقدمات سیستم نرم افزار یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره برداری به فروش رساند.  

لذا کلیه شرکتهای واجد صلاحیت می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه راه مردم تاریخ 97/03/20(نوبت اول) و مورخ 97/03/21  (نوبت دوم) و یا با وب سایت شرکت ((WWW.QZRW.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 218 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

دیدگاه کاربران