جمعه, 29 تیر 1397
 
 
کد سند:    
آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قیدار و آوج(کد4108 و 4109)
مشخصات آگهی
 موضوع: آماربرداری سراسری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی قیدار و آوج(کد4108 و 4109)
تشریح:

دور سوم آماربرداری سراسری از منابع آبها ی سطحی و زیرزمینی قیدار و آوج - حداقل داشتن پایه 3 در تخصص آبیاری و زهکشی

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای قزوین
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جهان صنعت
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/12/04
تاریخ آغاز: 1395/12/04
تاریخ پایان: 1395/12/11
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/12/21
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 267

دیدگاه کاربران