شنبه, 28 مهر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  پروژه های شرکت
عنوان پروژه:  کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی سد مخزنی نهب
کارفرما:  شرکت آب منطقه ای قزوین
پیمانکار:  شرکت راهسازی و عمران ایران
محل اجرا:  تاکستان (نرجه-نهب)
تاریخ شروع پروژه:  1395/06/28
تاریخ پایان پروژه:  1397/06/27
مبلغ:  600,000,000,000
مهندسین مشاور: آبساران
مجری طرح : شرکت آب منطقه ای قزوین- نماینده مجری طرح: سید کمال الدین موسوی
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 3
توضیح مختصر: هدف از انجام پروژه: 1- اجرای شبکه مدرن در 8300هکتار اراضی پایاب سد نهب جهت استفاده بهتر از آب 2- انتقال 80 میلیون مترمکعب آب تخصیصی سد نهب به اراضی پایاب(36800هکتار) 3- ارتقای راندمان استفاده از آب
توضیح طرح:

توضیح طرح:

مشخصات فنی پروژه:

1-کانال اصلی به طول 25312 متر

2- مقطع ذوزنقه ای به طول 24138 متر

3-مقطع مستطیلی1174 متر

4-ضخامت پوشش بتنی کانال اصلی  10 سانتی متر

5-حجم لاینینگ بتنی 11000 متر مکعب

6-جاده سرویس در سمت راست کانال به عرض مخلوط ریزی  4 متر و ضخامت 15 سانتی متر

7-حجم کلی مخلوط ریزی 13300 متر مکعب.

8-حجم ماستیک جهت درز کانال ها 11000 دسیمتر مکعب.

9-کیورینگ جهت عمل آوری بتن 42000 لیتر.

 

 

 
موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1396/01/26   | بازدید:588